Uncategorized

Hur tacklar du energitjuvarna?

Känner du igen medarbetaren som alltid skyller i från sig, ratar alla idéer utan att komma med egna förslag, drar ner stämningen under minusstrecket och ökar stressnivån hos både dig och övriga kollegor. Hur du som chef hanterar dem kan du läsa mer om här.

Minska stressen inför semestern

Kort tid kvar till semestern och mycket kvar att göra på jobbet. Inte ovanligt att personer som jobbar hela vägen in i kaklet blir sjuka de första dagarna på semestern skriver DN Jobb och karriär, söndag och ger följande råd: 1 Börja planera för tiden fram till semestern redan nu. 2 Försök avsluta projekt tidigare …

Minska stressen inför semestern Läs mer »

Att avsluta samarbetet- off boarding

Det är viktigt att få en bra start på samarbetet vid en nyrekrytering. Det tror jag vi alla är överens om. Lika viktigt är ett bra avslut när men medarbetare väljer att lämna oss. En välplanerad off boarding-process ökar chanserna för ett värdefullt ambassadörsskap. Poolia har sammanställt några användbara punkter för ett bra avslut. Läs …

Att avsluta samarbetet- off boarding Läs mer »

Vad innebär egentligen strategisk HR?

Som HR-konsult får man snabbt en insikt om att HR betyder olika saker i olika verksamheter. Erfarenheten visar också hur bra en genomtänkt HR-strategi bidrar till en framgångsrik affär. Wise Consulting ger på sin hemsida med hjälp av ett enkelt självtest möjlighet att utvärdera hur tydligt strategisk plats HR tar i din verksamhet. Testa dig …

Vad innebär egentligen strategisk HR? Läs mer »

Hur fungerade årets lönerevision?

Lönerevisionsprocessen är en utmaning för de flesta organisationer och många har fått erfara konsekvenserna av en ogenomtänkt lönerevision. Lönesättande chefer känner sig med all rätt osäkra och bedömningarna uppfattas som subjektiva. För att kunna hålla budget och ramar för lönepott bör alla delaktiga också känna till den totala kostnaden för de ökande lönerna, tex svåröverblickbara …

Hur fungerade årets lönerevision? Läs mer »

Självledarskap

Begreppet självledarskap har använts flitigt under pandemin. När vi arbetar utanför våra ordinarie ramar behöver vi bli medvetna om syftet med vårt arbete, konsekvenser av våra beteenden och hitta tryggheten i ökad självständighet. Kanske kan ett utvecklat självledarskap leda till en högre motivation och större arbetsglädje. Maria Bouvin sammanfattar på ett bra sätt, i ett …

Självledarskap Läs mer »

Sköna maj välkommen!

Maj har anlänt med sol och lövsprickning. Brinkegruppen tar fram tjänstecykeln. Mot dagens värv!