Ser du dina medarbetare?

Ser du dina medarbetare? Att vara sedd och bekräftad är ett av de starkaste behoven vi har som människor. Många chefer har en självklar relation till sina medarbetare och förstår betydelsen av hur deras beteende gentemot medarbetarna påverkar. Andra behöver utvecklas.

Som ledare behöver vi förstå med vilken styrka vi påverkar våra medarbetares energi. Hur de signaler vi skickar talar om för våra medarbetare hur viktiga vi tycker att de är för oss och hur viktiga de är för verksamheten.

Om du vill utvecklas som ledare och låta dina medarbetare känna sig sedda:

  • Lär känna dig själv 
  • Lyssna
  • Öppna upp för lärande
  • Lär dig förstå gruppdynamik
  • Definiera vilka egenskaper som skapar förmåga att samarbeta.
  • Engagera genom transparens och gemensamma mål.