Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Brinkegruppen!

Brinkegruppen AB
Sankt Eriksgatan 116

113 31 Stockholm

Org. nr: 556883-2140

Vi hjälper dig med
  • HR strategi, regelefterlevnad LAS, MBL, Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen
  • att omsätta strategi till aktiviteter och initiativ inom organisationsdesign, ledarskapsutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete, aktiva åtgärder mot diskriminering, employer branding, kompetensförsörjning, successionsplanering, prestationsuppföljning, lönebildning och fackliga förhandlingar
  • att skapa förutsättningar genom chefsstöd, dokumentation och processutveckling samt verktyg som personalhandböcker och mallar
  • säljstrategi för framgångsrik hantering av bolagets affärsmässiga utmaningar
  • att omsätta strategi till aktiviteter och initiativ  för nulägesanalys, målformulering och målstyrning samt måluppfyllnad
  • att skapa förutsättningar genom att kartlägga konkurrens, marknaden och dina kunder, skapa relevanta nyckeltal, sätta en struktur för ditt säljarbete, utbilda medarbetare och implementera processer för uppföljning och återkoppling

Har du frågor eller vill diskutera samarbete? Använd då formuläret eller kontakta oss direkt.