HR-stöd

"Brinkegruppen bidrar till framgång i din verksamhet! Med vårt stöd tar du fram din organisations, dina ledares och dina medarbetares fulla potential. Vi erbjuder strategiskt HR-stöd på ledningsnivå med ansvar för att företagets HR-processer är i linje med lagkrav samt verksamhetens vision och mål"
Vi bidrar till utveckling av en positiv medarbetarupplevelse och coachar chefer i implementering av effektiva HR-processer för att:
 
  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Utveckla
  • Behålla, motivera och engagera
  • Avveckla

Vi fungerar som arbetsrättslig expertis och företräder verksamheten i samverkan med fackliga organisationer.

Brinkegruppen uppnår alltid konkreta resultat. Vi utvecklar struktur, tryggare ledare och förbättrad kommunikation vilket skapar starkare organisationer och bättre förutsättningar att uppnå affärsmål. Genom en professionell arbetsrättslig grund och en respektfull kommunikation säkrar vi ett effektivt förändringsarbete.

Ledarskapscoaching

"Det professionella ledarskapet – en avgörande framgångsfaktor för att nå dina affärsmål. Kraven på chefer är höga. Ledarskapscoaching genom en personlig samtalspartner är ett effektivt verktyg för att utvecklas och uppnå resultat som ledare"

Med det coachande samtalet som grund och med utgångspunkt i dina aktuella utmaningar, personliga och professionella, lotsar Brinkegruppens konsulter  dig till ett framgångsrikt ledarskap. Du kommer att  växa in i din roll, känna förmågan att styra mot mål, hitta styrka och motivation hos medarbetare, våga delegera, hantera konflikter och skapa trygghet och balans.

Under ditt arbetsgivaransvar för systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering kan samtalsstöd även för medarbetare vara ett fungerande och kostnadseffektivt verktyg. Läs mer om detta under fliken “Samtalsterapi”.

Intresserad av våra tjänster?

Vill du boka en tid eller har du frågor? Använd då formuläret eller kontakta oss direkt.

Ann-Sofie Lundmark, senior HR-konsult

Jag har mångårig erfarenhet av olika befattningar inom HR-området, huvudsakligen som HR-chef men också som outplacementkonsult, rekryteringskonsult, konsultchef och utbildningsprojektledare. Jag har arbetat brett med uppdrag i större internationella organisationer, såväl som mindre entreprenörsföretag, i roller som krävt både strategiskt ansvar och operativt kunnande.