Samtalsterapi

"Behöver du prata med någon? Vill du lära känna dig själv bättre, förstå vad du behöver, upptäcka dina gränser och stärka din självkänsla? "

Livet är inte alltid som man hoppats eller tänkt sig. Något skaver. Du kanske känner dig orolig, stressad eller nedstämd.  

Anledningen till att man söker samtalsterapi varierar. Kanske vill du inte belasta din partner eller dina vänner. En professionell samtalspartner kan kännas som en trygg grund där din egen erfarenhet inte räcker till. Någon lyssnar och vägleder utan att själv vara inblandad.

I samtalsterapin fördjupar vi oss i hur din historia och din nuvarande situation påverkar hur du mår.  Du får hjälp att bryta destruktiva mönster, hitta och lita på dina egna svar och lösningar.

Vill du veta mer om samtalsterapi hos Brinkegruppen? Gör en intresseanmälan via kontaktformuläret, eller kontakta Ann-Sofie direkt. Alla kontakter hanteras naturligtvis med full sekretess. (Samtalen kan, om det underlättar i en stressig vardag, också genomföras i digitalt mötesrum).

Parterapi

"Bråkar ni ständigt om samma sak utan att komma vidare? Är du ofta ledsen eller arg i din relation? Har ni fastnat i gamla destruktiva mönster? Ni är inte ensamma."

Alla relationer hamnar någon gång i ett läge där konflikter eller tristess blir en del av vardagen-upplevelsen av att inte längre vara sedd, att inte längre få sina behov tillgodosedda. Missförstånd tar upp allt mer tid och negativa tolkningar allt större del av tankarna. Det speciella ni haft, trygghet och tillit är borta.

Genom parterapi kan ni bryta destruktiva mönster, få en bättre förståelse för vad både de egna och partnerns beteenden beror på. Plötsligt är det möjligt att känna tillhörighet och glädje i relationen igen.

Har ni bestämt er för att gå skilda vägar? Då kan parterapi istället bidra till att avsluta relationen på ett sätt som gör det lättare för barnen och möjliggör en fungerande relation efter separationen.

Vill du veta mer om parterapi hos Brinkegruppen? Gör en intresseanmälan  i kontaktformuläret, eller kontakta Ann-Sofie direkt. Alla kontakter hanteras naturligtvis med full sekretess. (Samtalen kan, om det underlättar i en stressig vardag, också genomföras i digitalt möte

Samtalsstöd för medarbetare

"Har din medarbetare tappat gnistan? Minskar prestationsförmågan, saknar man engagemang, undviker man ansvar, ökar konflikter eller sjukfrånvaro? Som arbetsgivare kan du erbjuda samtalsstöd vid behov"

De flesta medarbetare behöver någon gång professionell hjälp att lösa problem.  Förmågan att prestera på jobbet påverkas av livet utanför. Man går igenom en skilsmässa, förlorar en anhörig eller har en tuff period med sitt barn. På arbetsplatsen kan stress, samarbetssvårigheter, mobbing eller kränkande behandling förekomma.

Med KBT och verktyg du kan känna igen från både coaching och psykoterapi erbjuder Brinkegruppen samtalsstöd för medarbetare samt stöd vid konfliktlösning och samarbetssvårigheter. En enkel och lättillgänglig hjälp i ditt arbetsgivaransvar för att främja den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Gör en intresseanmälan via kontaktformuläret, eller kontakta Ann-Sofie direkt.

Ann-Sofie Lundmark, samtalsterapeut

Jag är Steg 1-terapeut och beteendevetare med KBT och systemteori som arbetsmetod. Jag har många års erfarenhet av samtal och har utöver rollen som terapeut även arbetat som HR-chef, rekryterare, coach och som stöd för kvinnor i skyddat boende.