Hållbarhet

"Företag och samhällen är i ömsesidig påverkan och beroende av varandra. En stabil samhällsutveckling skapar förutsättningar för lönsamma och växande företag. Som företag har vi mycket att vinna på att engagera oss i det samhälle vi verkar i"

Brinkegruppen bidrar till ett hållbart samhälle genom att stötta välgörenhetsorganisationer som arbetar för förbättrade levnadsvillkor för barn samt socialt arbete. Vi åtar oss pro bono-uppdrag för t ex kvinnor i skyddat boende och stöttar Unicefs verksamhet som världsföräldrar samt SOS Barnbyar

Vi tar i varje läge hänsyn till miljömässiga aspekter och försöker minska negativ miljöpåverkan genom att t ex välja kollektiva färdmedel, återvinna förbrukningsmaterial samt balansera vår energiförbrukning.