Hur motiverar du ditt säljteam?

Det är svårt att hitta en yrkesgrupp som i så stor utsträckning, behöver finna ny motivation trots timligt och dagligt motstånd, som säljteamet.

Här har du troligen ett team där många medarbetare trivs med att influera andra och tycker om att vinna en argumentation. Man har med all säkerhet ett starkt behov av att sätta och nå utmanande mål och är kanske beredd att ta beräknade risker för att uppnå sina mål. Kanske är det också karaktäristiskt för teamet att tycka om status och erkännande.

Som ledare behöver vi fundera över vad som motiverar våra säljare och hur vi kan leda varje person individuellt. Att stå upp som ett gott exempel, skapa goda relationer inom säljteamet och internt i organisationen eller att välja det mest effektiva belöningssystemet.

En stor del av framgången i ett team grundar sig på kultur. Fundera på vilka beteenden du vill uppmuntra. Som ledare visar du dagligen vilken kultur och vilka värderingar som ska råda i ditt team.

Troligen tävlar säljarna i ditt team med varandra. Du behöver säkra att de samtidigt har en god relation. Goda relationer i teamet skapar bättre resultat på lång sikt.

Bonus och provision i all ära men glöm inte uppmuntran och bekräftelse. Vid val av belöningssystem är det värt att fundera över om alla ska belönas på samma sätt.  Låt betald ledighet, vidareutbildning eller möjlig karriärutveckling ta upp kampen med traditionella bonus- eller provisionslösningar.

Lägg resurser på erfaren säljledning och utveckling av ditt säljteam för bästa resultat av din affär!