Hur får vi till en bra on boarding?

Att en bra och genomtänkt on boarding-process bidar till nya medarbetares vilja och förmåga att prestera och samarbeta vet vi. Den påverkar engagemanget i positiv riktning och ökar viljan stanna kvar. Vi har skrivit om on boarding tidigare. Här kommer fler viktiga insikter. Det är tufft att vara ny på jobbet! Jobba på din on boarding-process. Tips på innehåll i en bra on boarding hittar du här och här.