”Man lämnar inte ett företag man lämnar en dålig chef”- Är inte det en svårsmält förenkling?…

Brinkegruppen står helt bakom tanken om ledarskapet som en viktig, kanske rentav den viktigaste, faktor för engagemang, motivation och framgång i en verksamhet.  Man ska kunna förvänta sig mycket av chefen. Dock tål att funderas på om förväntningarna på dagens ledare är rimliga. Chefen ska ha god förståelse för vad som leder till framgång i verksamheten, inspirera och motivera en grupp till prestationer för att nå gemensamma mål, jämka i personalgrupper, hantera en hög arbetsbelastning med små resurser och planera för medarbetares möjlighet att ha ett liv vid sidan av arbetet, skickligt navigera förebyggande för att undvika diskriminering i arbetsgruppen, rakryggat stå bakom värderingar av prestation och lönesättning samt uppmärksamt förebygga fysiska och psykiska skador av en dålig arbetsmiljö.  Dessutom, utan att ducka, regelbundet ta emot anonyma värderingar av sin insats och föreslå åtgärder för utveckling framför ett tyst team. Brinkegruppen slår ett slag för medarbetarskap med eget ansvar och ett starkt stöd för utveckling till den som tagit på sig den viktiga uppgiften att verka som chef. Ge chefen en chans! Hur du kan återkoppla till din chef kan du läsa mer om här och viktiga punkter för ett gott ledarskap hittar du här. #chefscoaching