Använder du felaktiga tester vid rekrytering?

Att hitta rätt person vid rekrytering är svårt. Personlighetstester har under lång tid växt fram som ett etablerat verktyg som stöd i urvalet. På senare tid dock mer och mer ifrågasatt. En diskussion om olika testverktygs faktiska tillförlitlighet hittar du här. Dags att se över rekryteringsprocessen för ett kompetensbaserat urval?