Självledarskap

Begreppet självledarskap har använts flitigt under pandemin. När vi arbetar utanför våra ordinarie ramar behöver vi bli medvetna om syftet med vårt arbete, konsekvenser av våra beteenden och hitta tryggheten i ökad självständighet. Kanske kan ett utvecklat självledarskap leda till en högre motivation och större arbetsglädje. Maria Bouvin sammanfattar på ett bra sätt, i ett …

Självledarskap Läs mer »