Det blev bättre än vi trodde- Hemarbete under Corona.

Brinkegruppen har arbetet hårt under Corona-perioden. Om förra årets initiala omställning fokuserade på krishantering, åtgärder mot smittspridning och systematisk arbetsmiljöarbete har den senaste tiden mer handlat om motivation. Det envisa viruset vill inte släppa taget och vi jobbar fortfarande hemma ett år senare. Även om pandemin i sig är en förskräcklig historia, där många drabbats …

Det blev bättre än vi trodde- Hemarbete under Corona. Läs mer »