Psykologisk trygghet och prestation

Trygghet möjliggör lärande som bidrar till prestation säger forskningen. Hur skapar vi psykologisk trygghet i våra team? Hur bidrar vi som ledare till upplevelsen av en trygg arbetskontext, där alla kan säga vad de tycker och tänker utan att vara rädda för negativa konsekvenser? Läs mer om psykologisk trygghet här.