Möten, möten, möten…vågar du välja bort?

Arbete på distans och kalendern full med möten, tillsynes utan avbrott. Vågar du bryta mönstret och välja bort? Ett exempel på mötesfria dagar för att minska pandemitröttheten kan du läsa om här.