Hur fungerade årets lönerevision?

Lönerevisionsprocessen är en utmaning för de flesta organisationer och många har fått erfara konsekvenserna av en ogenomtänkt lönerevision. Lönesättande chefer känner sig med all rätt osäkra och bedömningarna uppfattas som subjektiva. För att kunna hålla budget och ramar för lönepott bör alla delaktiga också känna till den totala kostnaden för de ökande lönerna, tex svåröverblickbara pensionskostnader.

En fungerande lönerevisionsprocess bygger på struktur, fakta och bra verktyg med tydliga lönesättande kriterier som organisationen förstår. Några nycklar:

Belöna prestation

Alla organisationer är beroende av att individer presterar. Våga belöna dem som presterar mer än andra.

Tydliga lönekriterier och individuella mål

Lägg omsorg på tydliga lönekriterier och individuella mål. Är de kopplade till faktorer som skapar framgång för er organisation? Är de mätbara? Säkra att de samverkar med era övergripande mål och blir begripliga i relation till det arbete som ska utföras.

Lönesamtalet ska relatera till hela lönerevisionsperioden

Följ upp prestationen löpande, justera mål och bidra med förutsättningar för möjligheten att nå måluppfyllelse. Dokumentera vilka parametrar bedömningen gjordes på.